Välkommen till golfbanan i Visby

Granne med Visby Airport

Golfbanan i Visby

Golfhäftet

Nu kan du köpa Golfhäftet, finns i kansliet.
Onsdagar eller ring Eva 0708289981.

Kansli & Café

Nu är klubbens kansli och café  stängda.
Kansliet är öppet onsdagar kl 09:oo – 13:00
VÄLKOMMEN!
 

Medlemsmötet den 5/12

Den 5/12 18:30 träffas vi på Uncle Joés för det traditionella medlemsmötet.
Styrelsen är tacksam om Du tar med dig ett par frågor som du anser
viktiga.

VARMT VÄLKOMMEN!!

Vintergreener

Nu stänger vi greener och tees och
använder vintergreener och vintertees
tills vidare!

Granne med Visby Airport

Aktuella tävlingar

Hålsponsorer

Skyltsponsorer

Vi jobbar aktivt med våra sponsorer för att utveckla samarbetet och skapa sponsorpaket som ger företagen samt klubben bättre mervärde och gemensamt utnyttjande av samarbetet.

Gotska Golfklubben

Bildad 1986-11-01 Golfklubb nr 208 Föreningsnummer 23434-18
Adress L:a Hästnäskviar 20 Postadress 62141 Visby
Besöksadress Annelund 62141 Visby
Telefon 0498-21 55 45
E-post info@gotskagk.se
Hemsida http://www.wp.gotskagk.se
Bankgiro 5624-8222
Organisationsnummer 834001-1918