Klubbens årsmöte genomförs den 22/3 kl 18:30
på Uncle Joe´s.
Styrelsen återkommer med deltaljer.