På grund av rådande omständigheter flyttas Gotska GK:s årsmöte.
Vi återkommer med nytt datum så snart vi kan.
Gotska Golfklubben
Bo Björkman
ordf