Avgifter 2020

 

Avgift/kategori Senior Junior (18-21) Junior (13-17) Knatte (<12)

 

Medlemsavgift 800:- 250:- 200:- 100:-
         
Spelavgift 3 300:- 1 250:- 800:- 250:-
         
Summa 4.100:- 1 500:- 1 000:- 350:-
         
Årsmedlemsskap 5.100:-      
         
Greenfeemedlemsskap 1 500:-      
         
Elev vid Campus Gotland 1 500:-      
         
Spelrätt 4 000:-      
         
Årsgreenfee för fullvärdig medlem i SGF-ansluten klubb 3 000:-