Bankommittén

Bankommittén svarar för utveckling av banan och där ingår:
Nils Kattilavaara, ordförande, Hans Bergvall, S-O Wahlgren,
och Mattias Gardelin.