Bankommittén svarar för utveckling av banan och där ingår:
Nils Kattilavaara, ordförande, Hans Bergvall, Mårten Sahlin,
Peter Ekström , Joakim Rundqvist, Conny Ahlby och Mattias Gardelin-Ström