Drivingrangen och greener

Nu är Kansli och Café stängda, men onsdagar 09:00 – 12:00 är kansliet bemannat. Måndag den 19/11 stänger vi ordinarie greener och spelar under vintern på vintergreener. Vid FROST är hela banan stängd....