Träning med Fredrik

Måndag den 21 maj börjar träningen med Fredrik och fortsätter: måndagar kl 16:00 Veteraner kl 17:00 Juniorer kl 18:00 Övriga

Spel på När GK 2018

Samarbetsavtalet med När GK angående spel på varandras banor är förlängt och gäller även 2018.