Spel på När GK 2018

Samarbetsavtalet med När GK angående spel på varandras banor är förlängt och gäller även 2018.

Enkäten

sammanfattning Här kan du läsa resultatet

FROST

Vid frost får banan ej beträdas!