Spel på När GK 2018

Samarbetsavtalet med När GK angående spel på varandras banor är förlängt och gäller även 2018.