Nu bygger vi garage till våra golfbilar och bagförråd
samt utrymme för sophantering.