Nu är Kansli och Café stängda, men
onsdagar 09:00 – 12:00 är kansliet
bemannat.
Måndag den 19/11 stänger vi ordinarie
greener och spelar under vintern på
vintergreener.
Vid FROST är hela banan stängd.