På grund av smittrisken är tävlingen framflyttad.
Preliminärt nytt datum är 2020-09-13–16.