Från den 28 oktober säljer vi Golfhäftet,
som gäller 2020.