STORT GRATTIS, SOLVEIG MATSSON,
SOM VANN C-KLASSEN I
GOLFA RUNT GOTLAND!!