Den 25/6 på hål 5
slog Jan Appelqvist
bollen rätt i hål.
Grattis!!