Gotska GK 30 år, 1986 – 2016

Gotska golfklubbens historia sträcker sig tillbaka till 1986. Då arrenderade vi mark vid Hästnäs av Henrik Alhyr och en 9-hålsbana byggdes, I princip klipptes ett par fält, och kort-klipptes nio greener. Markägaren ville ha mycket bra betalt vilket resulterade I ett nytt avtal, nu med Leif Lickhammer och ett område mot flygplatsen. Där anlades Lugnetbanan, en trevlig 9-hålsbana som kanske kunnat utvecklas till 18 hål.
Fram till 1996 spelade medlemmarna på klubbens 9-hålsbana, Lugnet-banan.
Jack Wenman var klubbens pro och en av grundarna
Jack Wenman kom från Nya Zeeland via Skåne och Lund till Gotland. Han började som pro på Visby GK, men kom inte överens med styrelsen och slutade.
Tillsammans med några vänner bildade de en ny klubb som man ville kalla GOTLANDS GOLFKLUBB, men det accepterades givetvis inte av varken Visby GK eller Svenska Golfförbundet så man fick tänka om och namnet blev, 1986, GOTSKA GOLFKLUBBEN.
Jack Wenman gjorde golfen till en ”folksport” och möjlig för alla. Han var en mycket engagerad instruktör och såg golfen både som en tävlings- och familjesport.
Jack upptäckte att marken väster och sydväst om flygplatsen låg under ”bullermattan” och inte fick bebyggas vilket resulterade i en ansökan om bygglov för en golfbana på den aktuella marken. Tyvärr tog det väldigt lång tid för de gotländska myndigheterna att behandla bygglovsansökan (Grönhögens GK lämnade in sin ansökan samtidigt som Gotska och deras golfbana var invigd och klar innan vi fått vårt bygglov beviljat), men våren 1996, invigdes klubbens 18-hålsbana med namnet Jack Wenman-banan som ligger i direkt anslutning till de norra delarna av Visbys utkant. Klubben har knappt 750 medlemmar. Tills vidare har vi bestämt att medlemsantalet inte skall överstiga 1000 medlemmar.
Gotska GK låg Jack väldigt varmt om hjärtat och klubben valde att uppkalla 18-hålsbanan efter honom. Det var Jack som gjorde den första designen av banan. Som klubbens pro har han fostrat många spelare på ön.
Jacks familj på Nya Zeeland är ännu mycket intresserade av banans utveckling och besökte Gotska GK under många år i samband med Wenman family cup, som alltid spelas första helgen i juli.
Jack gick bort 1994, han fick tyvärr inte se sin bana färdig men hans anda lever kvar i klubben.