Måndag den 3:e december kl 18:30
träffas vi på Uncle Joe’s för medlemsmötet.
Varmt välkommen!