Lördag den 17/8 spelar vi Jack Wenman Open.
Nytt för i år: Vi har två klasser, en bruttoklass
och en nettoklass.
Vill du inte spela scratch spelar med fullt hcp
anmäl dig före torsdag kl 18:00

GotGK/TK