Den 1/11 stänger vi kansli och kafé.
Kansliet kommer tills vidare att vara
öppet onsdager fm. Vid brådskande
ärenden ring HasseB 0708-216302 eller

EvaW 0708-289981