På grund av den rådande coronapandemin, ställer Gotskas Veteraner in alla onsdagstävlingar till vidare. Veterankommittèn.