Resultat den 4 April Slg.

1

Lisbeth

Gränsmark

65

2

Carl-Arne

Malmberg

69

3

Björn

Möllerström

69

Resultat den 31 Jan.. Slg.

1. Sune Jacobsson 63
2. Lisbeth Gränsmark 69
3. Lars-Erik Benneck 70
4. Britt-Marie Mårdbrink 71

 

Resultat den 10 Jan 2018

1 Tommy Bergström 62
2 Lars-Erik Benneck 63
3 Ola Lindvall 67
4 Alf Gustafsson 69
5 Arnold Bekken 71
6 Monica Bekken 71
7 Anders Tingström 74
8 Britt-Mari Mårdbrink 74
9 Sune Jacobsson 79
10 Gösta Eriksson 89

Resultat 3 Jan. 2018

Slag
1 Britt-Mari Mårdbrink 63
2 Tommy Bergström 67
3 Monica Bekken 69
4 Alf Gustafsson 69
5 Lars-Erik Benneck 71
6 Käge Nygren 71
7 Roland Sundström 72
8 Anders Tingström 72
9 Arnold Bekken 75
10 Sune Jacobsson 76
11 Kerstin Bergström 82
12 Gösta Ericsson 89

Resultat 6 december Slg.

1

Anders Tingström

64

2

Britt-Mari Mårdbrink

64

3

Sune Jacobsson

66

4

Monica Bekken

69

5

Arnold Bekken

70

6

Alf Gustafsson

71

7

Birgitta Munthe

71

Nio hål

1

Nils Nilsson

35

2

Kajsa Nilsson

40

 

Spontangolf 15 nov. Scramble

1.Lisbeth Gränsmark/Birgitta Munthe 54.

2) Sune Jacobsson/Margaretha Sjöquist 56.

3) Kerstin Bergström/Tommy Bergström 59.

4) Gösta Nilsson/Leif Axelsson 59.

5) Anders Tingström/Sylve Klinth/Lars-Erik Benneck 59.

6) Britt-Mari Mårdbrink/Arnold Bekken 59.

7) Jan Trunehag/Gösta Eriksson 67.

9 Hål 1) Dagny Jacobsson/Dagmar Pettersson/Marianne

Holmberg 30.

2) Inger Kjällman/Nils Sellin 35.

Spontangolf 9 nov. Slg.

18 hål

1

Leif Axelsson

70

2

Monica Bekken

73

3

Inger Stein

77

4

Arnold Bekken

78

5

Britt-Mari Mårdbrink  79

6

Claes-Åke Stein

80

7

Göran Johansson

81

8

Birgitta Gustafsson

82

9

Kajsa Nilsson

89

9 hål

1

Nils-Åke Sellin

39

2

Dagny Jacobsson

41

3

Inger Kjällman

42

4

Karin Nilsson

53

Spontangolf 1 nov. Slg.

1

Claes-Åke Stein

70

2

Lars-Erik Benneck

72

3

Leif Axelsson

72

4

Inger Stein

76

5

Britt-Mari Mårdbrink

78

6

Lars Bjurwill

81

7

Gösta Nilsson

87

8

Kajsa Nilsson

88

9

Margaretha Sjöquist

88

10

Birgita Gustafsson

91

9Hål

1

Marianne Holmberg

40

2

Inger Kjällman

40

3

Dagny Jacobsson

45

Nils-Åke Sellin