Höstserien Totalt 2017

Klass A/B Omg.1 Omg.2 Omg. 3 Omg.4 Summa 3 bästa SHcp
1 Johansson Göran 69 85 69 77 300 215 18
2 Bekken Monica 75 77 73 82 307 225 24
3 Trunehag Jan 70 83 82 73 308 225 24
4 Axelsson Leif 76 78 80 72 306 226 19 röd
5 Gränsmark Lisbeth 74 80 74 228 228 21
6 Stein Inger 75 77 78 77 307 229 16
7 Johansson Bo 83 82 73 238 238 22
8 Holmgren Lars-Åke 82 85 83 74 324 239 22
9 Bekken Arnold 83 80 79 242 242 23
10 Benneck Lars-Erik 70 76 100 246 246 23
11 Stengård Bertil 74 88 85 247 247 22
12 Svedberg Lena 72 87 100 259 259 17
13 Wessman Ragnhild 100 79 82 261 261 19
14 Bjurwill Lars 81 100 92 273 273 17
15 Jacobsson Bo 78 100 100 278 278 19
16 Hammarberg Ove 80 100 100 280 280 18 röd
17 Wessman Jan-Erik 100 81 100 281 281 23
18 Holm Lars 100 84 100 284 284 25
19 Hoas Lars 86 100 100 286 286 18
20 Bergström Tommy 92 100 100 292 292 15 röd
Klass C/D
1 Stein Claes-Åke 77 76 79 78 310 231 28
2 Norberg Kalle 81 81 78 92 332 240 27 röd
3 Mårdbrink Britt-Mari 76 82 83 241 241 32
4 Gustafsson Birgitta 81 80 81 utg 242 242 34 gul
5 Sjöquist Margaretha 79 85 81 245 245 37
6 Gustafsson Alf 83 85 80 85 333 248 24 röd
7 Tingström Anders 89 82 81 85 337 248 26
8 Nilsson Nils 82 84 85 251 251 23 röd
9 Öster Ulla 80 85 89 254 254 27
10 Stengård Gun 87 88 84 259 259 31
11 Olsson Ingemar 76 85 100 261 261 23 röd
12 Klinth Sylve 95 85 86 266 266 30
13 Nilsson Kajsa 86 93 91 270 270 27
14 Jakobsson Lisa 74 100 100 274 274 31
15 Brodin Anders 89 100 87 276 276 24 röd
16 Lindvall Ola 77 100 100 277 277 34
17 Munthe Birgitta 100 83 100 283 283 35
18 Olsson Gert 100 85 100 285 285 29
19 Lindgren Birgitta 86 100 100 9 hål 286 286 30
Klass 9 hål
1 Nilsson Gösta 37 44 42 123 123 27
2 Holmberg Marianne 41 39 43 123 123 33
3 Kjällman Inger 42 43 45 130 130 36
4 Berghem Bernt 50 36 spelat 18 50 136 136 27 röd
5 Nilsson Karin 43 48 52 143 143 36
6 Jacobsson Dagny 44 50 50 144 144 36
7 Sellin Nils-Åke 53 45 54 152 152 29 röd

Resultat Höstserien 4 18 okt.

Klass A/B

Slag

1

Leif Axelsson

72

2

Bo Johansson

73

3

Jan Trunehag

73

4

Lisbeth Gränsmark

74

5

Lars-Åke Holmgren

74

6

Inger Stein

77

7

Göran Johansson

77

8

Arnold Bekken

79

9

Ragnhild Wessman

82

10

Monica Bekken

82

11

Lasse Bjurwill

92

Klass C/D

1

Claes-Åke Stein

78

2

Margaretha Sjöquist

81

3

Britt-Mari Mårdbrink

83

4

Nisse Nilsson

85

5

Alf Gustafsson

85

6

Anders Tingström

85

7

Anders Brodin

87

8

Ulla Öster

89

9

Kajsa Nilsson

91

10

Kalle Norberg

92

Birgitta Gustafsson

Avbröt

Klass 9 hål

1

Gösta Nilsson

42

2

Marianne Holmberg

43

3

Inger Kjällman

45

4

Birgitta Lindgren

46

5

Karin Nilsson

52

6

Nils-Åke Sellin

54

Resultat Höstserien 3. 11 okt.

Klass A/B

Slag

1

Göran Johansson

69

2

Monica Bekken

73

3

Lars-Erik Benneck

76

4

Inger Stein

78

5

Jan-Erik Wessman

79

6

Leif Axelsson

80

7

Lisbeth Gränsmark

80

8

Ragnhild Wessman

81

9

Jan Trunehag

82

10

Nils-Åke Holmgren

83

11

Berndt Berghem

83

12

Lars Holm

84

13

Bertil Stengård

85

14

Lena Svedberg

87

Klass C/D

1

Kalle Norberg

78

2

Claes-Åke Stein

79

3

Alf Gustafsson

80

4

Anders Tingström

81

5

Birgitta Gustafsson

81

6

Britt-Mari Mårdbrink

82

7

Birgitta Munthe

83

8

Nisse Nilsson

84

9

Gun Stengård

84

10

Ulla Öster

85

11

Gert Olsson

85

12

Margaretha Sjöquist

85

13

Sylve Klinth

86

14

Kajsa Nilsson

93

Klass  9 hål

1

Inger Kjällman

43

2

Gösta Nilsson

44

3

Nils-Åke Sellin

45

 

Höstserien 2. 4 Okt. Slg.

Slag

Klass A/B

1

Lisbeth Gränsmark

74

2

Inger Stein

77

3

Monica Bekken

77

4

Leif Axelsson

78

5

Bo Jacobsson

78

6

Ove Hammarberg

80

7

Arnold Bekken

80

8

Lars Bjurwill

81

9

Bo Johansson

82

10

Jan Trunehag

83

11

Göran Johansson

85

12

Lars-Åke Holmgren

85

13

Bertil Stengård

88

14

Tommy Bergström

92

Klass C/D

1

Claes-Åke Stein

76

2

Birgitta Gustafsson

80

3

Kalle Norberg

81

4

Anders Tingström

82

5

Ingemar Olsson

85

6

Alf Gustafsson

85

7

Sylve Klinth

85

8

Gun Stengård

88

Klass 9 hål

1

Bernt Bergshem

36

2

Marianne Holmberg

39

3

Karin Nilsson

48

Höstserien 1. 27 sep. Slg.

Slag

1

Göran Johansson

69

2

Lars-Erik Benneck

70

3

Jan Trunehag

70

4

Lena Svedberg

72

5

Bertil Stengård

74

6

Inger Stein

75

7

Monica Bekken

75

8

Leif Axelsson

76

9

Lars-Åke Holmgren

82

10

Bo Johansson

83

11

Arnold Bekken

83

12

Lasse Hoas

86

Klass C/D

1

Lisa Jakobsson

74

2

Ingemar Olsson

76

Röd

3

Britt-Mari Mårdbrink

76

4

Claes-Åke Stein

77

5

Ola Lindvall

77

6

Margaretha Sjöquist

79

7

Ulla Öster

80

8

Birgitta Gustafsson

81

Gul

9

Kalle Norberg

81

Röd

10

Nils Nilsson

82

Röd

11

Alf Gustafsson

83

Röd

12

Kajsa Nilsson

86

13

Birgitta Lindgren

86

14

Gun Stengård

87

15

Anders Tingström

89

16

Anders Brodin

89

Röd

17

Sylve Klinth

95

Klass 9 hål

1

Gösta Nilsson

37

2

Marianne Holmberg

41

3

Inger Kjällman

42

4

Karin Nilsson

43

5

Dagny Jacobsson

44

6

Nils-Åke Sellin

53

Röd

Resultat den 20 Sep.

Klass A/B Slg.
1 Bo Jacobson 72
2 Sören Pettersson 76
3 Lars-Ã…ke Holmgren 79
4 Jan Trunehag 79
5 Bertil Stengård 85
Klass C/D
1 Lars Holm 66
2 Margareta Pettersson 76
9 Hål
1 Berndt Bergshem 41
2 Inger Kjällman 41
3 Nils-Åke Sellin 50