Den 23/3 2020 kl 18:30 träffas vi på Uncle Joe´s för vårt årsmöte.
Motioner till årsmötet skall inlämnas senast den 15 januari
Golfa Runt Gotland spelas den 10-14/5 2020.