Deltagarna i finalen: Björn Pettersson KLUBBMÄSTARE,
Anders Ljungholm (2:a), Tage Ansén (3:a och Björn
Brundell Wilhelmsson