På ett par av hålen är
bunkrar markerade som
MUA. Fri dropp!