Fortsätt spela sällskapsronder, men kom ihåg
att hålla avstånd till medspelare.