Ny bygger vi om kansliet och
använder herrarnas omklädningsrum
som tillfällig reception

n.