Kansli & Café måndag – fredag 08:00-19:00
lördag – söndag 08:00- 16:00
Nu kan du köpa poletter, kaffe, macka, glass mm
fram till kl 19:00.
Glöm inte registrera dig innan du  går ut1!