Tack!
Tack alla underbara medlemmar i Gotska Gk. Tack för att ni hållit golfspelandet igång trots Coronapandemin. Tack för att ni haft respekt för Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tack för ert tålamod när allt kanske inte varit som det brukar vara.
När vi i början av våren drabbades av pandemins restriktioner så trodde vi att 2020 skulle vara ett förlorat år. Dessbättre visade det sig att just golfspelande var den aktivitet som med fördel kunde bedrivas utan att ge avkall på alla säkerhetsföreskrifter. Detta har medfört att vi hittills i år har kunnat hälsa drygt 50 nya medlemmar välkomna till vår klubb. Greenfeespelet under juli månad har varit bättre än förväntat och våra gästers omdöme om banans kvalite gör att vi med all sannolikhet kommer att se dem som våra gäster vid flera tillfällen. Tack för det Conny och dina medarbetare, bra jobbat!
En kommentar som de flesta greenfeegäster ger är att de alltid känner sig speciellt välkomna. På Gotska kan man komma som man är och som den man är. Den värdegrund som vi tillsammans har antagit är att vi står för alla människors lika värde och vi gör ingen åtskillnad på de som tillfälligt besöker oss eller de som väljer att bli medlemmar oaktat vilka de är. Som en symbol för denna värdegrund har jag hissat en regnbågsflagga. Någon kanske tycker att den inte passar på en golfbana. Må så vara men jag tror de flesta ser den som ett tecken på att vi står för det vi är, nämligen en golfklubb för alla människor.
Trevlig fortsättning på sommaren och glöm inte att tvätta händerna.
Bo Björkman
Ordf.