På grund av den rådande coronapandemin, ställer Gotskas Veteraner in alla onsdagstävlingar till vidare.
Veterankommittèn.