Samarbetsavtalet med När GK
angående spel på varandras banor

är förlängt och gäller även 2018.