Golfkamrater i Gotska GK!

Hjärtligt tack för uppvaktningen på min 100-årsdag

den 11/10 genom namnförteckningen!

Sven Andersson