Fredrik fortstätter träningen
på måndagar.
Anmäl dig i klubbhuset!