Ungdomssektionen 2019

Mikael Persson ungdomsansvarig i kllubben

 

 

Här kommer ungdomsverksamheten att presenteras.
Ansvarig för ungdomsverksamheten är Mikael Persson.